bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 03.11.2023, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja.

Majątek

Majątek trwały

• grunty 3 779 097,00 zł.
• budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 864 447,23 zł.
• urządzenia techniczne i maszyny 72 974,20 zł.
• środki transportu 7 980 813,62 zł.
• inne środki trwałe 18 149,16 zł.

Dokładne informacje o stanie majątkowym Spółki są zawarte w sprawozdaniach finansowych umieszczonych w Repozytorium Dokumentów Finansowych na stronie internetowej https://ekrs.ms.gov.pl/.

Informacja o dochodach i stratach.

W 2018 r. Spółka osiągnęła zysk w kwocie 4.694,88 złotych, zysk przeznaczono na pokrycie strat z lat ubiegłych.

W 2019 r. Spółka osiągnęła zysk w kwocie 201 503,03 złotych, zysk przeznaczono na pokrycie strat z lat ubiegłych.

W 2020 r. Spółka osiągnęła zysk w kwocie 35 651,27 złotych, zysk przeznaczono na pokrycie strat z lat ubiegłych.

W 2021 r. Spółka osiągnęła stratę w kwocie 15 832,85 złotych, strata zostanie pokryta z zysku lat następnych.

W 2022 r. Spółka osiągnęła zysk w kwocie 50 091,15 złotych, zysk zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.Opublikował: Maciej Moćko
Publikacja dnia: 03.11.2023
Podpisał: Małgorzata Kobrzyńska
Dokument z dnia: 03.11.2023
Dokument oglądany razy: 9 740