bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Obsługa interesantów realizowana jest :

osobiście w siedzibie Spółki,  telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej,
listownie.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Skargi i wnioski na działalność "KMŁ" można składać na adres siedziby: Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o., ul. Rolnicza 248, 05-092 Kiełpin, oraz e mail: kml@kmlomianki.info lub telefonicznie pod numerem (22) 751-33-79. W sprawie skarg i wniosków Prezes Zarządu przyjmuje w siedzibie Spółki w poniedziałki w godz. 10:00-12:00.

Sposób dostępu do informacji publicznych będących w ich posiadaniu i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioski o udzielenie informacji publicznej nie ujawnionej na stronie BIP Komunikacji Miejskiej Łomianki sp. z o.o. mogą być składane w formie pisemnej na adres Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o., ul. Rolnicza 248, 05-092 Kiełpin, w formie elektronicznej na adres e-mail: kml@kmlomianki.info
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biura Spółki czynne są w dni powszednie w godz. 7:00 do 15:00,


Informacje dotyczące rozkładów jazdy można uzyskać przez całą dobę u Kierownika Zmiany pod numerem telefonu 22-751-33-79.

Lista rejestrów

Spółka prowadzi rejestr umów, rejestr zamówień publicznych, rejestr zarządzeń.

Przeprowadzone kontrole.

  • Organ kontrolujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział I w Warszawie, data kontroli: 2017 r. Protokół dostępny na wniosek.

Archiwa

Archiwum zakładowe dla wszystkich akt znajduje się w siedzibie Spółki w Kiełpinie przy ul. Rolniczej 248. Dostęp do akt można uzyskać w dni powszednie w godzinach 7:30 - 14:30.


Regulamin przewozów

Petycja mieszkańców wsi Dziekanów Polski i Dziekanów Nowy 

Odpowiedź Burmisztra Łomianek - Pan Zieliński Henryk 

Odpowiedz Burmistrza Łomianek - Pani Krystyna Salwowska   

Odpowiedź Rady Sołectwa Dziekanów Polski - Petycja 

Odpowiedź Rady Sołectwa Dziekanów Polski - Skarga  Opublikował: Maciej Moćko
Publikacja dnia: 04.02.2021
Podpisał: Maciej Moćko
Dokument z dnia: 27.02.2017
Dokument oglądany razy: 30 106