bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Instrukcja korzystania z BIP

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) nakłada obowiązek udostępniania informacji za pomocą publikatora teleinformatycznego zwanego Biuletynem Informacji Publicznej.
Biuletyn niniejszy został utworzony zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz.619) i jest dostępny całodobowo pod adresem internetowym: http://kmlomianki.info/bip.
Informacja publiczna dotycząca Komunikacji Miejskiej w Łomiankach została podzielona na poszczególne kategorie.Każda z kategorii została uszczegółowiona, kolejne poziomy menu pokazują się po ustawieniu kursora myszki na dziale głównym.
Wybór interesującej informacji dokonywany jest, podobnie jak w przypadku każdej innej strony internetowej, przez naciśnięcie "przycisku" opisującego daną informację.
Każda informacja, która jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej jest identyfikowana poprzez określenie daty oraz osób, które są odpowiedzialne za:
wytworzenie informacji, wprowadzenie informacji do podstrony BIP, datę zmiany treści informacji.

Na stronie znajdują się przyciski ekranowe - znaki graficzne,  umożliwiające bezpośredni dostęp do strony głównej BIP pod adresem: www.bip.gov.pl oraz strony głównej serwisu internetowego "Komunikacji Miejskiej  Łomiank" sp.z o.o. pod adresem: kmlomianki.info

Biuletyn posiada także wyszukiwarkę kontekstową, pozwalającą na dotarcie do szukanej informacji po podaniu wyrazu (lub jego części) wchodzącego w skład szukanego tekstu.Opublikował: Tomasz Koszałkowski
Publikacja dnia: 04.03.2017
Podpisał: Tomasz Koszałkowski
Dokument z dnia: 27.02.2017
Dokument oglądany razy: 28 833