Nowe Logo
Komunikacja Miejska Łomianki Spółka z o.o.
05-092 Łomianki, Kiełpin, ul. Rolnicza 248
Herb - Łomianki

BIP


Pytania i odpowiedzi

Używane określenia:


Informujemy, że z dniem 1 marca 2010 r.:

Pytania w sprawie biletu 30-to dniowego prosimy kierować na adres (przewozy@kmlomianki.info)

W związku z niewłaściwą interpretacją ważności doładowanego na WKM biletu ZTM II (drugiej) warszawskiej strefy, KMŁ zwraca uwagę, że taki bilet uprawnia do korzystania ze środków KMŁ TYLKO od przystanków: Metro Marymont, Metro Młociny do przystanku Park Młociński (przy ul. Wóycickiego). Pasażerów podróżujących w określonych w taryfie KMŁ strefach A-Warszawy i B-gminy Łomianki lub w strefach A-Warszawy i B-gminy Łomianki oraz C-gminy Czosnów prosimy o zwrócenie uwagi by WKM była doładowana "Biletem Wspólnym" Łomianki - Warszawa lub Czosnów - Warszawa. Doładowanie tym biletem może być zrealizowane jedynie w punktach doładowania wykazanych na naszej stronie w zakładce "Punkty sprzedaży biletów".

Strefy i obowiązujące w strefach bilety są przedstawione na naszej stronie w zakładce "Strefy, ważność biletów"

Reklamacje

W przypadkach:

Istnieje możliwość odtworzenia niewykorzystanej części biletu tego samego typu na nowym nośniku w tym celu należy dokonać zgłoszenia utraty lub wady technicznej karty w Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM stacja metra Świętokrzyska, paw. 1000G w celu wyrobienia nowego nośnika (zgodnie z Taryfą przewozową ZTM, Dział III Wymiana biletów i zwrot biletów ([ ...] link do taryfy ZTM ) oraz Instrukcja użytkowania biletów kodowanych na Warszawskiej Karcie Miejskiej, pkt. III Zakup i kodowanie biletu na Karcie w ramach stacjonarnej sprzedaży biletów).

Wraz z nową Kartą Pasażerowi wydana zostaje dokumentacja (historia transakcji) potwierdzająca aktywację zakodowanego na utraconej karcie biletu, określająca datę jego ważności.

Odtworzenie niewykorzystanej części biletu na nowym nośniku realizowane jest na podstawie dokumentacji ZTM w Centrum Obsługi Klienta Warszawskiej Karty Miejskiej (Mennica Polska S.A.) stacja metra Świętokrzyska, paw. 1000E

Wnioski o wymianę biletu rozpatrywane są nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.


Częste pytania

P. Czy posiadając bilet 30-to dniowy "Łomianki - Warszawa" lub "Czosnów - Warszawa" tak zwany "bilet - wspólny" można korzystać z przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich oraz WKD?

O. Nie można korzystać. "Bilet wspólny" "Łomianki - Warszawa" lub "Czosnów - Warszawa" nie upoważnia do przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich oraz pociągów Warszawskiej Koleji Dojazdowej. Informuje o tym zapis, który mówi o ważności tego biletu w I-ej strefie biletowej ZTM. Fragment zasad poniżej. Uwaga: aktualne ceny "wspólnego" biletu są podane w obowiązującej taryfie KMŁ.

więcej...

P. Czy jest możliwe zakodowanie dwóch biletów na WKM np. Łomianki - Warszawa i dobowego drugiej strefy ZTM?

O. Nie jest możliwe. Na WKM możliwe jest zakodowanie tylko jednego rodzaju biletu. Każde kolejne kodowanie automatycznie kasuje poprzednie, chyba, że dotyczy to przedłużenia ważności tego samego typu biletu.

Przykład: Na WKM zakodowano bilet II strefy ZTM. Następnie, w trakcie ważności tego biletu zakodowano bilet wspólny Łomianki - Warszawa. Odczyt karty wykaże wyłącznie ostatni zakodowany bilet, czyli pasażer straci bilet na II strefę ZTM.

P. Czy pasażer może posiadać dwie karty WKM?

O. Tak. Pasażer może posiadać dowolną ilość spersonalizowanych kart miejskich. Należy jednak pamiętać o tym, że za wyrobienie każdej karty, oprócz pierwszej, pobierana jest opłata w wysokości 10 zł.

P. W jaki sposób i gdzie można otrzymać spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską (WKM)?

O. Miejsca i sposoby otrzymania WKM są podane na stronie internetowej ZTM.

P. Czy osoby, które są zainteresowane biletem "Wspólnym" Łomianki - Warszawa lub Czosnów - Warszawa, chcące uzyskać spersonalizowaną Kartę Miejską muszą skorzystać z przedstawionego wzoru Karty z nadrukiem "20 lat praw miejskich Łomianek"?

O. Nie ma takiej konieczności. Osoby zainteresowane spersonalizowaną Kartą Miejską mogą skorzystać z przedstawionych na stronie ZTM wzorów kart w tym także mogą wybrać opcję stworzenia "swojego wzoru karty".

P. Czy pasażerowie posiadający bilet warszawski na drugą strefę będą mogli dojechać do Łomianek bez dodatkowych kosztów, korzystając z linii "KMŁ" ?

O. Zgodnie z ustaleniami z ZTM Pasażerowie posiadajacy bilet ZTM drugiej strefy warszawskiej (za wyjątkiem biletów - czasowych tj. biletu: 20, 40, 60 i 90 minutowego) będą mogli korzystać z linii "KMŁ" (dodano 3 marca 2014 r. w związku ze zmianą rozkładu jazdy - tj. linii "Ł 1 i 2, Łz, Bis") tylko na odcinku linii "KMŁ" od Metra Marymont, Młociny do ul. Wóycickiego. Z tego wynika, że nie będą mogli dojechać do Łomianek korzystając z jakiegokolwiek biletu ZTM strefy drugiej. Nie dotyczy to dojazdu do Łomianek linią ZTM - 701, która swym zasięgiem obejmuje Dąbrowę.

P. Czy planowane jest rozszerzenie oferty na bilety 90-cio dniowe?

O. Nie było rozmów z ZTM w tej sprawie, uważamy, że po wdrożeniu systemu będzie to możliwe ale i zależne od dodatkowych porozumień z ZTM jak i ustanowieniem dodatkowej taryfy przez Radę Miasta Łomianki.

P. Czy będzie można zakodować bilet "Wspólny" na Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS)?

O. Tak będzie można, ponieważ Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) spełnia funkcję imiennego nośnika biletów.

P. Czy będąc pracownikiem ZTM Warszawa lub jednostek podległych (np. MZA) można korzystać z przejazdu autobusami KMŁ.

O. O ile pracownik ZTM nie posiada biletu KMŁ lub wspólnego Łomianki - Warszawa może korzystać, ale tylko na obszarze I strefy ZTM czyli od Metra Marymont do przystanku Park Młociński (ul. Wóycickiego).

odwiedzin: 2378281
© - (2003) Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o.