bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Majątek

Spółka jest właścicielem nieruchomości przy ul. Rolniczej w Kiełpinie oraz jest właścicielem 38 autobusów.

Majątek trwały
• grunty 1 991 755,00 zł.
• budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 587 721,53 zł.
• urządzenia techniczne i maszyny 54 386,45 zł.
• środki transportu 9 234 595,07 zł.
• inne środki trwałe 37 413,76 zł.

Dokładne informacje o stanie majątkowym Spółki są zawarte w sprawozdaniach finansowych umieszczonych w Repozytorium Dokumentów Finansowych na stronie internetowej https://ekrs.ms.gov.pl/.

Informacja o dochodach i stratach.

W 2018 r. Spółka osiągnęła zysk w kwocie 4.694,88 złotych, zysk przeznaczono na pokrycie strat z lat ubiegłych.

W 2019 r. Spółka osiągnęła zysk w kwocie 201 503,03 złotych, zysk przeznaczono na pokrycie strat z lat ubiegłych.

W 2020 r. Spółka osiągnęła zysk w kwocie 35 651,27 złotych, zysk przeznaczono na pokrycie strat z lat ubiegłych.


Opublikował: Maciej Moćko
Publikacja dnia: 07.07.2021
Podpisał: Małgorzata Kobrzyńska
Dokument z dnia: 07.07.2021
Dokument oglądany razy: 981