ZMIANA ROZKŁADU JAZDY KMŁ


Zarząd Komunikacji Miejskiej Łomianki Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z sugestiami pasażerów od dnia 4 sierpnia 2012 zostaną wprowadzone zmiany do rozkładu jazdy.

Najistotniejszą zmianą jest przekierowanie wszystkich linii „BIS” do pętli autobusowej przy Metro Młociny (Huta).

Drugą nowością jest utworzenie nowej linii – „BIS Sadowa” której trasa przebiegać będzie ulicami:

Sadowa > Turystyczna > Podróżna > Rolnicza > Armii Poznań > Warszawska > Brukowa> Kolejowa > Warszawa - Pułkowa > wiadukt mostu Marii Skłodowskiej-Curie (Północnego) > Metro Młociny (Huta).

Linia ta poprawi znacznie częstotliwość kursowania autobusów w miejscowościach: Sadowa i Dziekanów Polski. Przy ul Podróżnej (obok OSP) będzie zlokalizowany przystanek autobusowy dla linii „BIS Sadowa”.

Zwiększona zostanie częstotliwość autobusów do Czosnowa, a dotychczasowe kursy kończące się w miejscowości Łomna zostaną wycofane ze względu na brak pętli (obecna ma być zlikwidowana - jest na prywatnym terenie) i ograniczeń jakie wprowadziła gmina Czosnów w wydatkach na transport publiczny.

W Dziekanowie Nowym proponowany rozkład w praktyce nie zmienia ilości kursów w godzinach szczytu.

Zmniejszono częstotliwość kursowania dla linii „Ł Sadowa” ale dzięki wprowadzeniu drugiej linii „BIS- Sadowa” zwiększy się ogólna ilość kursów do i z Sadowej.

Po wprowadzeniu rozkładu przeprowadzane będą badania napełnień autobusów w celu ewentualnych korekt rozkładu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb mieszkańców Dziekanowa Nowego. Być może, pętla w Łomnej, bedzie jeszcze przez krótki czas dostępna w ograniczonym zakresie. Trwają rozmowy nad znalezieniem nowej lokalizacji dla pętli autobusowej na terenie Dziekanowa Nowego, co pozwoliłoby na efektywniejsze wykorzystanie autobusów z włączeniem w strukturę transportu połączeń lokalnych kursujących po gminie Czosnów .

Dla linii – „Ł” i „Ł Sadowa” nie ma poważniejszych zmian poza zmniejszoną częstotliwością dla linii - „Ł Sadowa” (przez Dziekanów Leśny) ale dzięki wprowadzeniu linii – „BIS Sadowa” zwiekszy się ogólna ilość kursów do i z Sadowej.

Rozkład jazdy oraz trasa przejazdu linii – „Ł” nie ulega zmianie.

Poniżej zestawienie ilości kursów planowane i obecnie wykonywane:

Zestawienie liczby kursów dla lini – „BIS

Linia Kierunek Kursów Liczba kursów dziennie
dzień powszedni sobota, niedziela, święta
obecnie planowane obecnie planowane
BIS CZOSNÓW Czosnów > Łomna > Warszawa 14 17 12 13
Warszawa > Łomna > Czosnów 11 16 11 13
BIS PALMIRY Palmiry > Łomna > Warszawa 7 5 - -
Warszawa > Łomna > Palmiry 7 5 - -
BIS ŁOMNA Łomna > Warszawa 9 - 14 -
Warszawa > Łomna 10 - 15 -
BIS SADOWA Sadowa > Warszawa (ul. Rolniczą) - 15 - 15
Warszawa > Sadowa (ul. Rolniczą) - 16 - 15
Razem: Kursów do Warszawy 30 37 26 28
Kursów z Warszawy 28 37 26 28

Zestawienie liczby kursów dla Sadowej

Linia Kierunek Kursów Liczba kursów dziennie
dzień powszedni sobota, niedziela, święta
obecnie planowane obecnie planowane
Ł Sadowa Sadowa > Warszawa (trasą linii Ł) 25 16 17 3
Warszawa > Sadowa (trasą linii Ł) 22 14 16 4
BIS Sadowa Sadowa (ul. Rolniczą) > Warszawa - 15 - 15
Warszawa > Sadowa (ul. Rolniczą) - 16 - 15
Razem: Kursów do Warszawy 25 31 17 18
Kursów z Warszawy 22 30 16 19

Schemat przebiegu zmienionych tras linii BIS

mapa linii BIS

Zarząd Spółki KMŁ