bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Obsługa interesantów realizowana jest :

osobiście w siedzibie Spółki; telefonicznie; za pośrednictwem poczty elektronicznej;
listownie.

Biura Spółki czynne są w dni powszednie w godz. 7:00 do 15:00,

Kasa czynna w dni powszednie od godz. 8:00 do 9:30 i w godz. 12:00 do 14:30,

Informacje dotyczące rozkładów jazdy można uzyskać przez całą dobę u Kierownika Zmiany pod numerem telefonu 22-751-33-79.

Lista rejestrów

Rejestr pracowników, emerytów i rencistów;
Rejestr wypadków komunikacyjnych.

Archiwa

Archiwum zakładowe dla wszystkich akt znajduje się w siedzibie Spółki w Kiełpinie przy ul. Rolniczej 248. Dostęp do akt można uzyskać w dni powszednie w godzinach 7:30 - 14:30.


Regulamin przewozów

Petycja mieszkańców wsi Dziekanów Polski i Dziekanów Nowy 

Odpowiedź Burmisztra Łomianek - Pan Zieliński Henryk 

Odpowiedz Burmistrza Łomianek - Pani Krystyna Salwowska   

Odpowiedź Rady Sołectwa Dziekanów Polski - Petycja 

Odpowiedź Rady Sołectwa Dziekanów Polski - Skarga  Opublikował: Maciej Moćko
Publikacja dnia: 19.11.2018
Podpisał: Maciej Moćko
Dokument z dnia: 27.02.2017
Dokument oglądany razy: 7 539