bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.03.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

STATUT - FORMA PRAWNA

"Komunikacja Miejska Łomianki" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zawiązana na podstawie Uchwały Nr XXI/169/96 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 września 1996 roku.

Spółka zgodnie z Uchwałą Nr XXII/150/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 marca 2008 roku prowadzona jest w celu wykonania zadania własnego Gminy Łomianki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Spółka prowadzona jest pod firmą "Komunikacja Miejska Łomianki" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka może używać skrótu "KMŁ" Sp. z o.o., odpowiednika nazwy firmy w językach obcych oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Terenem działania Spółki jest Rzeczpospolita Polska oraz pozostałe kraje Unii Europejskiej.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Siedzibą Spółki jest Kiełpin 05-092, ul. Rolnicza 248 w woj. Mazowieckim.

Jedynym wspólnikiem Spółki jest Miasto i Gmina  Łomianki w Łomiankach.

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 25-03-2002 r.

Numer KRS - 0000099681
OZNACZENIE SĄDU: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO
Regon: 012271362
NIP: 118-07-46-143

- Uchwała Nr XXII/150/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z 27 marca 2008 r.
- Umowa SpółkiOpublikował: Tomasz Koszałkowski
Publikacja dnia: 04.03.2017
Podpisał: Tomasz Koszałkowski
Dokument z dnia: 27.02.2017
Dokument oglądany razy: 11 568