Nowe Logo
Komunikacja Miejska Łomianki Spółka z o.o.
05-092 Łomianki, Kiełpin, ul. Rolnicza 248
Herb - Łomianki

BIP


Bilety

Strefy komunikacyjne linii "KMŁ"

Strefa A – obejmująca trasę na obszarze I-ej strefy biletowej ZTM m. st. Warszawy.
Strefa B – obejmująca trasę tylko na obszarze gminy Łomianki i m.st. Warszawy.
Strefa C – obejmująca trasę w obrębie gminy Czosnów oraz trasę łączącą gminę Czosnów z gminą Łomianki lub gminę Czosnów z m.st. Warszawą.
Strefa D – obejmująca trasę tylko w obrębie gminy Łomianki.


strefy

Wzory biletów

od 1 września 2013 r.

Przepraszamy - podstrona w przebudowie

odwiedzin: 2378284
© - (2003) Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o.