Nowe Logo
Komunikacja Miejska £omianki Spó³ka z o.o.
05-092 £omianki, Kie³pin, ul. Rolnicza 248
Herb - £omianki

BIP


autobus nr ew. 7

stop klatka z filmu amatorskiego o komunikacji miejskiej, miejsce - plac manewrowy KM£, zima - 1993 r. Autobus uleg³ wypadkowi w 1993 r. - zderzenie z tramwajem na Pl. Wilsona

odwiedzin: 2350531
© - (2003) Komunikacja Miejska £omianki Sp. z o.o.